برنج پارس

محصولات برنج پارس

برنج هاشمی درباری

تومان۱۴۳.۰۰۰

برنج لاشه هاشمی فوق اعلا

تومان۸۲.۰۰۰

برنج صدری هاشمی

تومان۱۲۵.۰۰۰

برنج هاشمی سوپر لوکس

تومان۱۳۵.۰۰۰

برنج خوشپخت

تومان۸۰.۰۰۰

برنج طارم سرگل بی نظیر

تومان۷۵.۰۰۰

برنج هاشمی مدرن

تومان۹۵.۰۰۰

برنج قهوه ای هاشمی

تومان۱۳۰.۰۰۰

برنج هاشمی گیلان

تومان۱۲۵.۰۰۰

جستجو

فروش محصولات برنج پارس